Obory

Výuka hry na kytaru, baskytaru, klávesy, bicí a další moderní nástroje, (učí se technika, improvizace nebo praxe v kapele), zpěv, hudební teorie a další s muzikou související workshopy jsou doplňovány nehudební částí, tanec, malování a další umělecké aktivity, zaměřené jak na začátečníky, tak pokročilé. Na této stránce se dozvíte podrobnosti o zaměření jednotlivých workshopů. Zajímají-li vás hudební workshopy, klikněte na obory ROCKOVÝCH KURZŮ, pokud vám jde o nehudební worskhopy, klikněte na obory LETNÍ UMĚLECKÉ DÍLNY.

Videa a fotky z různých oborů a jamů najdete též na FB stránce akce.

RK - Rockové kurzy

Náplň oborů RK

Výuka jednoho oboru Rockových Kurzů trvá 90 min. denně s výjimkou individuálních lekcí zpěvu (viz detailní popis oborů).

Nástrojová aparatura pro výuku hudebních oborů je zajištěna, je třeba pouze vlastní nástroj, (zpěváci mikrofon), nástrojové či mikrofonní kabely a zejména prodlužovačka/y s více konektory (tzv. pes). Dále notový sešit a pokud možno i ladička, neztratí se ani sada náhradních strun či metronom. Další případné speciální potřeby jednotlivých oborů jsou uvedeny v jejich náplni. Pro večerní jamy doporučujeme mít vlastní vybavení.

Přestože všichni vyučující jsou kurzárům "vydáni napospas" po celou dobu kurzů, doporučujeme vznášet své dotazy nejlépe přímo během výuky - téma může zajímat i ostatní. Níže uvedené náplně seminářů uvádí nabídku témat, která bude přizpůsobena schopnostem posluchačů v daném oboru a od které bude možno se podle jejich zájmu odchýlit.

Některé nástrojové obory (kytara, basa, bicí) jsou předběžně rozděleny do dvou ročníků s odlišnou náplní. V případě nenaplnění některého z oborů dojde buď k jeho sloučení s jiným ročníkem, či k jeho zrušení. S posluchači pak bude dohodnut přestup do jiného oboru, či vrácení příslušného kurzovného. Lektoři si z organizačních důvodů vyhrazují možnost přerozdělení workshopů mezi sebou, či v případě potřeby přizvání dalších kolegů na výpomoc.

Motto všech seminářů: Lektor zodpoví každou otázku, na kterou bude znát odpověď!


BASOVÁ KYTARA ročník 1
(Míra Dlouhý)

  foto z výuky Držení levé a pravé ruky, základy prstové a slapové techniky, ev. též techniky hry trsátkem. Názorné ukázky těchto technik, vše bude probíráno srozumitelně i pro začátečníky, (střídání prstů PR, tlumení, údery palcem, trhnutí, perkuse atd.). Vše doplněno praktickými ukázkami doprovodných figur a basových linek a také radami a tipy, jak vše efektivně nacvičit. Příklady budou vycházet převážně z přirozené dur, moll a také jejich pentatonik. 

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše). 

VIDEO Z OBORU: Basa 1 - výuka, jamy


BASOVÁ KYTARA ročník 2
(Míra Dlouhý)

  foto z výuky Druhý ročník bude oproti prvnímu více zaměřen na rozvíjení hudebního kreativního myšlení, tónový materiál a jeho organizaci na hmatníku a funkci nástroje v kapele.  (Basové figury v různých technikách, hra s backing tracks, vztah akord - stupnice a tvorba basové linky, případně též walking bass). Díky  všestrannému záběru lektora možnost interaktivního směrování výuky dle zájmu účastníků.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).

VIDEO Z OBORU:  Basa 2 - výuka, jamy

 


BICÍ ročník 1
(Radek Břicháč)

Základy uvolněné techniky (od držení paliček, přes uvolňování zápěstí při jednoduchém úhozu a další technická cvičení), koordinace rukou a nohou, střídavé údery, dvojky, paradiddly, přírazy, víření, akcenty. Tvorba rockových groovů a breaků, hra s metronomem, rytmická improvizace, orientace v notovém zápisu (play along), funkce bicích v kapele.

 Vhodné pro začátečníky a středně pokročilé, tempo výuky bude přizpůsobeno schopnostem účastníků, (podobně jako v ostatních oborech). S sebou plechy, šlapku + paličky, kompletní souprava není podmínkou.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).

VIDEA Z OBORU: Vystoupení bubeníků

Záznam z výuky můžete shlédnout zde.


BICÍ ročník 2
(Radek Břicháč)
foto z výuky

Technika hry rukama i nohama a vzájemné propojení - tedy: Technika paliček, paradiddle, akcentové údery a jejich propojení s technikou dvojkových úderů. Dále navázání a propojení hry ostinátního velkého bubnu a hi-hat. Dalším tématem bude koordinace a motorika hry na soupravě bicích nástrojů. Jde o různá cvičení rozkladů úderů na celé soupravě. S tím souvisí tzv. pararytmy, které rozšiřují možnosti hráče při tvoření breaku (přechodů). Dále rockové paterny - od jednodušších ke složitějším, s různými způsoby frázování v jednotlivých hodnotách na hi hat (osminy, šestnáctiny, schuffle), cítění rytmu a stylové propojení s hudbou. Dle aktuálního obsazení kurzu možnost souborové hry bicích nástrojů a vystoupení na závěrečném koncertě. 

Vhodné pro středně a více pokročilé, tempo výuky bude přizpůsobeno schopnostem účastníků, (podobně jako v ostatních oborech). S sebou plechy, šlapku + paličky, kompletní souprava není podmínkou.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).

VIDEO Z OBORU: Vystoupení bubeníkůEar training
(Petr Svoboda)
Hudbu lze v mnoha pohledech vnímat jako jazyk, nástroj pro komunikaci. Bez sluchu by hudba prakticky postrádala smysl. A abychom spolu mohli efektivně komunikovat, musíme si nejprve rozumět. Uši jsou tak u muzikanta jedním z nejdůležitějších elementů, však zkušení hudebníci jsou zpravidla především vynikajícími posluchači.
 Co všechno se skrývá v naší oblíbené nahrávce? Jak co nejrychleji pochytat a pochopit, co hraje kolega, zpívá zpěvák a co to pro nás znamená? Jak se co nejrychleji a nejefektivněji naučit akordy nebo melodie z nahrávky? Jak si můžeme každodenně trénovat sluch, aniž by bylo nutné vůbec hrát? Zkusíme rozvinout naše sluchové dovednosti, které zužitkujeme mimo jiné při studiu nových skladeb či pohotovosti na pódiu.
Nadšení, notové papíry a uši s sebou. Přenosné nástroje výhodou, nikoliv podmínkou. Nutná základní znalost hudební teorie (durová stupnice, durové a mollové kvintakordy).

el. KYTARA ročník 1
(Honza Militký)

foto z výukyPřehled různých technik, používaných na el. kytaru zejména v rocku, ale také v dalších stylech (right hand picking, hammering, tapping a jeho různé druhy, flažolety, sweeping, arpeggia atd.). Od základního posazení a funkce obou rukou, přes upozornění na případná technická úskalí až po návody k efektivnímu odstranění možných problémů a všeobecně oblíbených omylů. Práce s tónovým materiálem přirozené dur, moll a pentatoniky. Náplň workshopu vychází z lektorova instruktážního videa (ukázka, obsah a recenze viz záložka OBCHOD) a je podávána formou, srozumitelnou i začátečníkům. Pro praktickou část výuky jsou připraveny nové ukázky s hudebními doprovody.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).

VIDEO Z OBORU: El. kytara 1 - výuka, jamy


el. KYTARA ročník 2
(Honza Militký)

foto z výuky Orientace na hmatníku, utřídění tónového materiálu pro melodické hraní i doprovod. Přirozená dur, moll a pentatonika jsou zde doplněny o bluesovou a církevní mody (podle času příp. o harmonickou, melodickou, zmenšenou, celotónovou, alterovanou a další) a na pozadí výše zmíněných technik začleněny do harmonického kontextu. Sekvencové vzory v univerzálních prstokladech jako klíč ke svobodnému pohybu na hmatníku, výklad harmonicko-melodických vztahů a jejich uspořádání jako průprava pro improvizaci. Dále stavba kyt. akordů, příp. modální harmonie.

Materiál workshopu vychází z lektorova instruktážního videa (ukázka, obsah a recenze viz záložka OBCHOD). Pro praktickou část výuky jsou připraveny nové ukázky s hudebními doprovody.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).

VIDEO Z OBORU: El. kytara 2 - výuka, jamy 


Homerecording, hud. aranžmá
(Karel Píša)

foto z výuky Jak postupovat při realizaci domácí nahrávky za použití dostupného moderního softwaru. Funkce jednotlivých nástrojů v kapele a jejich zpracování - záznam, úprava běžnými efekty, mixáž.

Praktické ukázky budou probíhat v prostředí virtuálního hudebního studia (Cubase, Logic Pro aj.) Bude vysvětlen princip fungování a užití základních plug-ins (ekvalizér, kompresor, reverb, delay atd.). Zkrátka a dobře: Zmapování cesty od nápadu k finální nahrávce.

Vhodné i pro začátečníky, znalost hudební teorie a notace není podmínkou.

 

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).


HRA V BANDU
(Míra Dlouhý)

foto z výuky  Z posluchačů bude vytvořena kapela, v případě potřeby doplněná o lektory, a na konkrétních příkladech zkoušeno praktické hraní. Každý účastník tak bude mít možnost vyzkoušet si pod vedením zkušeného lektora funkci svého nástroje v bandu, způsob nácviku souhry s ostatními a eliminaci případných chyb v aranžmá. Připravené songy, často provázané s náplní ostatních oborů, (zejm. zpěv a vokály), pak kapela zahraje na závěrečném koncertě. Názorný a praktický workshop, vhodný pro všechny nástroje. Znalost hudební teorie v tomto oboru není nezbytná.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).

VIDEA Z OBORU: 

Praxe v kapele na RK 2013

Praxe v kapele na RK 2012

Praxe v kapele - z archivu 

 


HUDEBNÍ TEORIE
(Honza Militký)

foto z výuky Od intervalů ke stavbě akordů. Náplň směřuje k vysvětlení a pochopení akordického značení v praxi a na rozdíly jeho pohledu na harmonii oproti obecné hudební teorii. Notový sešit s sebou, neztratí se i jakákoliv příručka či učebnice obecné hudební nauky.

Přednášky trvají jednu vyuč. hodinu denně so-pá (příplatek 500 Kč), proto hudební teorie jako jeden ze tří zvolených oborů nedosáhne na dosažení volné vstupenky. Je tedy nutno v přihlašovacím formuláři zaškrtnout volitelný příplatek 400 Kč.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).


KLÁVESY
(Petr Svoboda)
foto z výuky - technika a jak ji docílit- klávesy v rockové a popové kapele, blues, funky, fusion a v jazzu

(způsob hry na různé typy zvuků, stavba akordů při různých stylech hraní, tvorba doprovodných modelů atd.)
- podle času a zájmu též úprava zvuků, midi tématika, hra podle akordických značek, práce v kapele, základy kompozice, základy synthového modelování, živé hraní přes počítač.
Během výuky může být podle možností vytvořena „klávesová kapela", kdy každý z hráčů bude obstarávat odlišný nástrojový part.
Vlastní nástroj s sebou (pokud je to možné, tak také počítač), znalost základní hudební teorie (stupnice, akordy, značky) výhodou, nikoliv však podmínkou.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).

VIDEA Z OBORU:

Klávesy na RK 2012 - výuka, koncert 

Klávesy na RK - z archivu


kreativní IMPROVIZACE
(Pavel Hrabě)

 Praktické použití intervalů, stupnic a akordů v improvizaci. Používání chromatické stupnice k propojování částí improvizace. Úloha rytmu a dynamiky v improvizaci. Pro ty, kteří chtějí postoupit ještě dále možnost výuky hraní improvizace podle toho co slyším, stavba improvizace jako popisování nějakého příběhu, děje, pocitů. Tvoření nových melodií, kdy přenášíme na nástroj to, co slyšíme ve své hlavě. 

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše). Video z oboru můžete shlédnout zde.


KYTARA akustická
(Karel Píša)

foto z výukySeznámení s běžnými kytarovými akordy, osvojení základů doprovodu na akustickou kytaru prsty i trsátkem, procvičení častých akordových sledů v různých tóninách. Vše prakticky procvičováno na řadě známých songů. Ocení zejména ti z kurzárů, kteří si chtějí u kytary spíše zazpívat a zajímavě si píseň doprovodit.  Tříbení sólové techniky, zkoumání různých škál pro improvizaci a uzlování si prstíků na hmatníku nebude v tomto oboru na pořadu dne. Jde opět o kolektivní seminář ve kterém je počítáno i se začátečníky. Předpokládá se, že otevřen bude jeden ročník.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (viz výše). Video z oboru můžete shlédnout zde.

 


PERKUSE
(Radek Břicháč)

foto z výuky Výuka perkusí je skupinovou výukou drobných rytmických nástrojů - perkusí, převážně latinskoamerické oblasti a bicích nastrojů tohoto kontinentu. Jedná se o předvedení těchto nástrojů (maracas, clave, chocalho, caixixi, conga, timbales, cajon, bongos) a hudebních doprovodů, pro ně typických (son clave, basic tumbao, samba, cascara, festejo, guaguanco). Semináře mohou být obohaceny i o nástroje jiných oblastí (Africké - djembe, udu drum), arabské (darbouka) nebo skotské hudby (bodhran). Do výuky bude dále začleněny veškeré nástroje, které si posluchači do lekcí přinesou (prosíme nástroj uvést v přihlášce do rubriky pro vzkaz).  V rámci výuky bude věnován prostor technice hry na tyto nástroje a vytváření základních rytmických doprovodů. Speciální hodina bude určena dnes tak hojně rozšířenému nástroji afro-peruánské hudby - cajonu.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše). Video z oboru můžete shlédnout zde.


SAX, dechový syntetizér
(Pavel Hrabě)

foto z výuky

 Základní principy správného dýchání, práce hrtanu, jazyka a nátisku včetně způsobu jejich nácviku. Intervaly, stupnice a jejich módy ve vztahu k akordům, různé melodické variace a jejich praktické využití při tvorbě vlastní melodické linky. Tvorba tónu, různé výrazové prostředky nástroje - frázování, dynamika, ladění, zvukové efekty, hledání osobitého zvuku. Problémy při hře a jejich řešení, správný výběr plátků a hubice.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše). 


ZPĚV
(Katka Bodláková)

  foto z výuky Účastníci kurzu budou seznámeni se základy hlasové techniky. Výuka bude zaměřena na dýchání a dechovou oporu, intonaci, posazení hlasu, frázování, dále na stavbu čtyřhlasu a doprovodné vokály v rocku, popu, soulu a moderních stylech.

Jediný obor, který využívá formy kombinování individuálních lekcí (4 × 30 min) se skupinovými semináři, věnovanými hlasovým technikám, hlasové hygieně a tvorbě vokálů, včetně nácviku na závěrečné vystoupení s živou kapelou (4 × 90 min).

Počet individuálních lekcí je možné zvyšovat za příplatky po 900,- vždy o čtyři 30 min. lekce

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).

VIDEO Z OBORU:

Výuka vokálů a sólového zpěvu na RK 2012


ZVUK
(Karel Píša)

foto z výukyLektor názornou formou přiblíží práci v nahrávacím studiu a při živém zvučení. K dispozici bude nahrávací řetězec, kterým bude zvuk softwarově snímán a následně upravován. Posluchači si během kurzu vyzkouší také práci s PA systémem a jeho jednotlivými komponenty, aby se nakonec pokusili o ozvučení živé kapely.

Z praktického pohledu zvukaře s dlouholetými zkušenostmi se posluchači dozví něco např. o mixpultech, rozdělení mikrofonů a jejich použití, filtrech, korektorech, kompresorech, limiterech a nejrůznějších efektech, či plug-ins a jak s tím vším zacházet...


Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše). Video z oboru můžete shlédnout zde.