Ceny

www.rockparada.cz

Cena základního kurzovného: 3.990 Kč

 

Příplatek na druhý obor: 900 Kč 

Příplatek na druhý a třetí obor: 1.800 Kč

 

(3 obory = volný vstup na semináře Rockových kurzů nebo Umělecké dílny)

Celkem je možné zvolit až tři obory hudební a dále tři nehudební s příplatky vždy po 900 Kč.

 

Ubytování: 3.000 Kč (2-4 lůžkové pokoje včetně lůžkovin)

Strava: 1.600 Kč (oběd, večeře), 2.100 Kč (snídaně, oběd, večeře)

Garance vrácení 100% platby v případě zákazu konání akcí tohoto typu z důvodu protiepidemiologických opatření.  

 

 Slevy:

- za každého nového účastníka, kterého přivedete, sleva 400 Kč na 2. či 3. obor

- cena základního kurzovného zahrnuje kurzovné hlavního oboru buď Rockových kurzů nebo Letní umělecké dílny,

(při jejich kombinaci se hradí pouze jednou).

 


Hudební a nehudební obory je možno vzájemně kombinovat. Ze které akce si posluchač zvolí 2 obory ze tří, na tu získává volný vstup na skupinové semináře. Při kombinaci více oborů bude rozvrh sestaven vždy tak, aby se s prvním oborem, ani vzájemně nekřížily. Návštěva dalších oborů nad rámec přihlášky je pak na uvážení a časových možnostech posluchače. Výjimku z volného vstupu tvoří obory, jejichž výuka neprobíhá výhradně formou skupinových seminářů (zpěv, nutno zvolit jako samostatný obor). Individuální hodiny zpěvu je nutno připlatit zvlášť částkou 900 Kč. Stejně tak je možno si tímto příplatkem individuální zpěvové lekce znásobit (ze čtyř na osm, resp. dvanáct, atd.). K hudební teorii, jako jednomu ze tří oborů pro dosažení volné vstupenky, je nutno přičíst volitelný příplatek 400 Kč, aby bylo dosaženo celkového příplatku 1.800 Kč k zákl. kurzovnému (teorie má kurzovné pouze 500 Kč). Detailní info viz obory.

Pro neomezený vstup na obě akce, tedy kompletně na všechny hudební i nehudební obory, je třeba zvolit kombinaci 6ti oborů (tři hudební, tři nehudební).

Pro nové účastníky opět nabízíme možnost zrušení účasti na akci do 24ti hodin od příjezdu! Snažíme se tak vyjít vstříc těm, kteří nevědí do čeho jdou a nejsou si tak zcela jistí, jestli vše bude podle jejich představ. Pokud tedy nový frekventant po první lekci svého oboru (ev. více oborů) a nasátí počáteční atmosféry zjistí, že je něco jinak než očekával, může kdykoliv během druhého dne na kurzech (sobota) požádat bez udání důvodu o vrácení veškerých nevyužitých plateb a z akce odjet. Platby za nevyužité kurzovné, ubytování a stravu budou vráceny po skončení akce.

Slevy:

Přivedete-li s sebou nového účastníka/ky, získáte slevu na druhý (resp. třetí) obor ve výši 400 Kč. Za každého dalšího účastníka (třetího, čtvrtého atd.) získáte finanční prémii 300 Kč! Možno kombinovat se slevami vedlejších oborů (např.: přivedl jsem tři nové tváře, vyberu si slevu 800 Kč na 2. a 3. obor + prémii 300 Kč). Pro získání slevy je třeba ve vlastní přihlášce uvést jméno účastníka, kterého jste přivedli a naopak - tento člověk vás v přihlášce potvrdí jako zdroj prvotní informace o akci. Pak je pouze třeba, aby se dotyčný na akci opravdu dostavil. Slevy se vyplácejí po vyžádání přímo na místě.

Skalní jedinci, kteří s námi jedou na hudební část již počtvrté, mají na ni volnou vstupenku na skupinové semináře za příplatek 900 (=sleva 900), popáté za 450 Kč (=sleva 1.350), pošesté a více zdarma (=sleva 1.800)! Zvláštní bonus: podesáté a více činí základní kurzovné pouze 900 Kč a platí zároveň jako volný vstup na všechny hudební skupinové semináře, (=sleva 4.890 Kč!!). Jedinou výjimkou, na níž se tato sleva nevztahuje je obor zpěv, který zahrnuje individuální lekce a je tedy nutné ho připlatit zvlášť. Nárok na tyto slevy prosím uveďte do vzkazu v přihlášce a nezapomeňte též zatrhnout minulé ročníky, kterých jste se zúčastnili. Přihlášku je tedy třeba podat na plnou částku a sleva Vám bude následně odečtena na faktuře za kurzovné.