16. - 25.07.2020

Obory

 

www.fajnrockmusic.cz/radio  

Výuka hry na kytaru, baskytaru, klávesy, bicí a další moderní nástroje, (učí se technika, improvizace nebo praxe v kapele), zpěv, hudební teorie a další s muzikou související workshopy jsou doplňovány nehudební částí, zahrnující fotografování, tanec, malování, grafiku, výrobu šperků a další umělecké aktivity, zaměřené jak na začátečníky, tak pokročilé. Na této stránce se dozvíte podrobnosti o zaměření jednotlivých workshopů. Zajímají-li vás hudební workshopy, kliněte na obory ROCKOVÝCH KURZŮ, pokud vám jde o nehudební worskhopy, klikněte na obory LETNÍ UMĚLECKÉ DÍLNY.

Videa a fotky z různých oborů a jamů najdete též na FB stránce akce.

LUD - Letní umělecká dílna

Náplň oborů LUD

Výuka jednoho oboru Letní Umělecké Dílny trvá 90 min. denně, potřeby pro jednotlivé obory jsou uvedeny přímo v jejich náplni.

Přestože všichni vyučující jsou kurzárům "vydáni napospas" po celou dobu kurzů, doporučujeme vznášet své dotazy nejlépe přímo během výuky - téma může zajímat i ostatní. Níže uvedené náplně seminářů uvádí nabídku témat, která bude přizpůsobena schopnostem posluchačů v daném oboru a od které bude možno se podle jejich zájmu odchýlit.

Lektoři si z organizačních důvodů vyhrazují možnost přerozdělení workshopů mezi sebou, či v případě potřeby přizvání dalších kolegů na výpomoc.

Motto všech seminářů: Lektor zodpoví každou otázku, na kterou bude znát odpověď!


Divadelní improvizace

(lektor v jednání)

divadelní improvizace Hercem je občas každý z nás v nejrůznějších životních situacích - někdy úsměvných, jindy nervy drásajících. Což takhle zkusit pobavit tím sám sebe, čímž mimoděk můžeme pobavit či překvapit i ostatní kolem nás?
Skupina účastníků po počátečním seznámení dá ožít předmětům kolem nás, vyzkouší si klaunský nos či polomasku v různých dramatických žánrech a disciplínách. Náplň bude svým charakterem směřována podle chuti a sestavy účastníků a může volně prolínat i do dalších hudebních či výtvarných oborů.

Workshop bude probíhat ve dvou skupinách, přičemž té první se mohou zúčastnit i rodiny s dětmi:

1. skupina - děti (cca ve věku 8-13 let)
2. skupina - dospělí (cca věk 14-104 let)

Témata budou přizpůsobena věku a zájmu ve skupině I.nebo II., přičemž bude možné přestoupit s jedné skupiny do druhé. Osnova, která čeká na případnou interakci účastníků:

- společné hraní na stmelení a fungování skupiny....(i dospělí si mohou hrát-smích a uvolněná atmosféra je lék...)
- práce s předmětem....(každý předmět ožije v našich rukách)
- práce s maskou....(i klaunský nos je maska za který se schováš), podle zájmu též loutkou...(pojďte pane, budeme si hrát!)
- improvizace slovem, pohybem, zvukem (na zvolená témata či situace, společné improvizační týmové hry)

Základní vybavení: otevřenost a chuť zkusit něco nového, pohodlný oděv

Náplň bude volně tématicky provázána s dalšími obory, které se mohou během kurzů společně podílet na vzniku eventuálního závěrečného hudebně-divadelního představení či volné improvizace pro pobavení aktérů i diváků.


FOTOGRAFIE digitálně

(lektor v jednání)

fotografováníV kurzu "Za fotografie jiné, lepší..." probereme se začátečníky základní pojmy fotografie jako je kompozice, stavba obrazu, rytmika, barevnost atd. Účastníci si pak v praxi - především na vycházkách - vyzkouší různá fotografická témata (reportáž, krajina, portrét...) a jejich zpracování, přičemž inspirací jim bude v mnohém přímo dění na akci. Pro ty se kterými se nepotkáme letos poprvé a pro zkušenější fotografy bude připraven výukový program zaměřený na studiové svícení, základy reklamní fotografie a tvorbu portrétu. Část vyučujících hodin budeme na četné žádosti věnovat úpravám fotografií na počítačí a práci v grafických editorech (Photoshop, Zoner...)

 

Pro účast na kurzu je nutné mít jakýkoliv vlastní digitální fotografický přístroj. Zrcadlovka je výhodou, na fotografické základy postačí i kompaktní fotopřístroj. Majitelé kompaktů nebudou pravděpodobně moci použít všechny probírané kreativní techniky. Notebook výhodou, není však podmínkou.

 

Nad rámec výuky budou probíhat praktická cvičení formou fotovýletů do přírody a blízkého okolí, kde bude možné si aktuálně probranou látku v reálu vyzkoušet a prokonzultovat s lektorem. Jedna vycházka trvá cca 2-3 hodiny podle aktuální lokace a plánovány jsou minimálně 4. Účast na nich je dobrovolná a není zahrnuta v ceně kurzovného - v přihlašovacím formuláři je tedy třeba zaškrtnout volitelný příplatek 400 Kč (není dělitelný podle účasti, pouze v případě nepříznivého počasí, kdy nebude možné uskutečnit plánovaný počet výletů, bude na místě v hotovosti navrácena nevyužitá poměrná část příplatku).

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).

VIDEO Z OBORU: LUD 2013


KOLÁŽ

(lektor v jednání)

  Což takhle dát si ruční koláž..?! Čerstvou, vonící lepidlem, která má říz a pokud se vám povede bude obzvláště vypečená. Jak na to prozradí všem staromilcům, holdujícím staromódnímu střihu, autor teotie kreativity a vynálezce rovnice A=rt2. Vhodné i pro krejčí a střihače krátkého filmu.

 

S sebou:

 • 1x manikúrní nůžky
 • 1x nůžky na papír
 • tuba suchého (tyčinkového lepidla 2ks)  střední velikost - např. KORES, BANTEX apod.
 • Skicák formát A3, pravítko 50 cm
 • pravoúhlý trojúhelník, vylamovací nůž, obyčejná tužka. 
 • Směs obrázků, fotek, titulků, reklam apod. dle chuti  s sebou, část materiálu zajistí lektor.

VIDEO Z OBORU: http://youtu.be/GijqzwkWHIc  


MALBA, KRESBA

(lektor v jednání)

foto z výuky V tomto oboru si účastníci vyzkouší, jak pracovat na zadané téma, jak do díla vložit prvek kontinuity,  tak aby mohl prostupovat dalšími výtvarnými praktikami a našel své uplatnění v praxi.

 

 • rozšíření obzorů v oblasti použití materiálů pro tyto techniky
 • možnosti míchání barev přímo v ploše malby
 • jak evokovat inspiraci a jak ji mentálně uchopit
 • začínáme textem končíme dílem

Základní vybavení: Tužka obyčejná, guma, sada štětců lakýrnických 4až 5 ks, sada štětců jemných kreslících 5 až 7 ks, skicák- kreslicí kartony formát A3, tempery školní - sada 1x.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše). 

VIDEA Z OBORU:

Malba a kresba na LUD 2012 


Modelace 3D objektů

(lektor v jednání)
3D modelace

 

Obor, který vás naučí se nebát hmoty. Naučíme vás vytvářet objekty z polystyrenu, papíru, plexi, PVC, gumy, molitanu, cementu, sádry a jiných materiálů, které by jiný možná vyhodil.

Ukážeme jak na výrobu masky, divadelní či filmové rekvizity nebo makety reálného předmětu. Naučíme vás dívat se na věci kolem vás nevšedním pohledem.

Vybavení:
nůžky na papír velké
nůžky malé - manikúra
pravítko 50 cm
pravítko - trojúhelník
kružítko
izolepa
lepidlo Herkules
suché lepidlo - tyčinka
sada štětců
vodové barvy nebo tempery
skicák A3


RUČNÍ GRAFIKA

(lektor v jednání)

 Posluchači tohoto workshopu se seznámí s principy technik klasického tisku z výšky, hloubky a z plochy. Půjde o dřevořez, dřevoryt, linoryt, suchou jehlu, čárový lept, případně též rezerváž. K dispozici budou základní nástroje a materiál, vybrané techniky budou předvedeny na praktických ukázkách a posluchači pod vedením lektora přímo na místě vytvoří své originální tisky. Žádné odborné znalosti tento kurz nevyžaduje, výtvarné dovednosti jsou výhodou, nikoliv však podmínkou.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).

 

 


scénický TANEC

(lektor v jednání)

scénický tanec Scénický tanec využívá všech dostupných pohybových prostředků k vyjádření pocitů a hudby (často využíván například v muzikálech, označován též jako výrazový). Prolínají se v něm krokové i skokové prvky, různé figury ve stoje, v sedu, i v lehu.  Díky tomu se posiluje svalstvo od nártů až po temeno hlavy. Učí koordinaci, různým kvalitám pohybu, zvyšuje pružnost těla, rozvíjí estetické i rytmické cítění, ale přináší též aktivní odpočinek a psychickou relaxaci.

Náplň případně může být volně tématicky provázána s dalšími obory, které se během kurzů budou společně podílet na vzniku závěrečného hudebně-divadelního představení pro pobavení aktérů i diváků.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).

VIDEO Z OBORU: http://youtu.be/_WjFUXfRZAY  


SOCHAŘEM proti všem

(lektor v jednání)

Sochařem může být každý, kdo se nebojí si umazat ruce, jak tvrdí lektor.V tomto oboru se účastníci dle jeho slov naučí, „jak si umazat i mozek.“ Plastika a figura podle momentálního stavu mysli, tvorba pro další použití jako divadelní rekvizita, součást oděvu, maska či dekorace.

 • vlastnosti netradičních materiálů a jejich využití v modelaci
 • imitace a kašírování aneb není všechno socha co se třpytí
 • symbolismus v sochařství a jeho význam pro 21 stol.

Náplň bude volně tématicky provázána s dalšími obory, které se během kurzů budou společně podílet na vzniku závěrečného hudebně-divadelního představení pro pobavení aktérů i diváků.

Základní vybavení: Kovová špachtle střední 1ks, sada štětců lakýrnických 4až 5 ks, sada štětců jemných kreslících 5 až 7 ks, skicák- kreslicí kartony formát A3, guma, tužka obyčejná, tempery školní - sada 1x, vylamovací nůž 1ks.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).


TEXTY

(lektor v jednání)

 Ačkoliv se v popisech náplní oborů obvykle snažíme přinášet faktický výčet témat a jejich možných okruhů, v případě textů bylo nutné udělat výjimku a citovat slova lektora a jeho slavnějších kolegů: „Bude mi potěchou rozkrýt vaše básnické duše, trochu se spolu proletíme vesmírem v mém mezigalaktickém hypervznášedle. Pustím vás i k řízení, zatáhnete si za knipl rýmů - ty určují kurs. Vystavíme z nich oběžné dráhy veršů.......od sloky až ke hvězdným refrénům. Pustíme na chvíli autopilota a zatančíme si ve stavu beztížném, v rytmu - sledujte mé kroky....to je trochej, tohle jamb. A až přistanete zjistíte: Nejsme jen básníci, ale stáváme se textaři neboť jak praví klasik - básníkem se člověk rodí, textařem stává."
 

Motto: Poezie je deník mořského živočicha na souši, dychtícího létat v povětří. (Carl Sandburg)

Náplň může být volně tématicky provázána s dalšími obory, které by se během kurzů případně podílely na vzniku výstupu pro pobavení aktérů i diváků.

Texty jsou jediným oborem, který najdete zařazen jak v hudební, tak v nehudební části akce - nejde o omyl. V kombinaci s dalšími dvěma obory totiž umí zajistit volný vstup buď na RK nebo na LUD (podle toho, jaké ostatní obory vyberete - rozumějte hudební či nehudební). Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).

VIDEO Z RK a LUD: http://www.youtube.com/watch?v=JwyUsapX2yE&feature=youtu.be  


tvorba ŠPERKU

(lektor v jednání)

tvorba šperku V tomto oboru se účastnící seznámí s různými (i netradičními) šperkařskými technikami s využitím různých materiálů a pomůcek tak, aby mohli pokračovat v další tvorbě i zcela samostatně v domácím prostředí bez nároků na nákladné vybavení. Předmětem tvorby bude nejen šperk klasický, ale i interiérový.
Z této dílny si účastník odváží - kromě know-how - cca minimálně 8 ks vlastnoručně zhotovených uměleckých předmětů. Bude tedy nutné si k běžnému kurzovnému připlatit navíc 400 Kč, jelikož jsou zde kladeny značné nároky na materiál. Není však třeba jej dopředu shánět a vozit s sebou - až na pár drobností zajistí vše potřebné lektor (podrobnosti viz níže). V přihláškovém formuláři bude tento příplatek připočítán automaticky po zvolení tohoto oboru a není tedy třeba jej zaškrtávat.  

Témata:
1) kompozice - tvorba šperku z komponentů a jejich úprava
2) šperk - pryskyřičné čočky
3) ©ledový smalt - na dřevě, kovu
3.1) šperkovnička/krabička
3.2) šperk ze skutečné mleté kávy
4) „strap-ball" - šperk nejen rockový
5) ketlovaný kvetoucí prsten
6) suše plstěný šperk

 Techniky: práce s komponenty a pomůckami, kompozice, kompletace, ketlování, patinování, pilování, leštění, zakončování návlekového materiálu a řetízků, práce s pryskyřičnými čočkami, modeláž, ©ledový smalt, přítuže, povrchová úprava, plstění, recyklace, strap-ball

S sebou: zlatý lakový popisovač - šíře hrotu 1,5 mm, ketlovací + štípací + zahnuté hobby kleštičky, černý lihový fix, 2 x plochý štětec přírodní (šíře cca 0,5 cm), psací potřeby (tužka, papír), kacelářské nůžky, obyčejný hadřík, modelovací podložka (A3), menší plastová miska, dvousložkové lepidlo ALTECO CLEAR (doba tvrdnutí 5 min.), manikúrní nůžky, nehtové leštidlo

Pro doporučení a tipy k sehnání výše uvedeného můžete kontaktovat lektorku na adrese: dobrunda@dobrundaatelier.cz.

Lektor zajišťuje (v rámci příplatku 400 Kč na osobu ke kurzovnému): barevné motivy na fotopapíře, pryskyřičné čočky, pilníky, smaltovací prášek, písky, pudry, komponenty (motivy, jehly, nýty, spojovací materiál..), patiny, kovová lůžka, filigrány, řetízky, kaplíky, ramínka, rozmanité komponenty k tvorbě naušnic, náhrdelníků, prstenů, závěsů, recyklovaný materiál, korálky, minerály, korál, přírodní perly, nerosty, rokajl, kabošony, neodymové magnety, kůže, textilie, galanterní materiál, laky, lepidla, brusný papír, klíh, špejle, párátka, špachtle, míchací kartičky, jednorázové rukavice, leštidla, jednorázové nádobky, plstící jehly, pravá ovčí vlna, podložky, sedlářské jehly, obalový materiál, edukační materiály a další.

Pozn.: 90-ti minutový denní prostor, vyhrazený pro každý jednotlivý kurz/téma, může být překročen a nebo rozdělen na dvě části kvůli nutným technologickým pauzám či v zájmu úspěšného zvládnutí techniky a zdárného dokončení díla. Ze stejného důvodu může být dán větší prostor některé z uvedených technik a podle zájmu účastníků ji v časovém rozvrhu upřednostnit oproti ostatním. Součástí výuky může být zadání "domácího úkolu", který bude účastníkem oboru vypracován v čase mimo výuku.

VIDEO Z OBORU: http://youtu.be/MHeiNpyGKuw

Další info: http://dobrunda-atelier.cz/   


VIDEO a jeho zpracování

(lektor v jednání)
Video, střih

 

Účastníci kurzu si vyzkouší práci kameramana a střihače na dílčích vlastních projektech podle zadání, ev. přímo na dokumentárním záznamu z akce, dostupném pro účastníky následně na DVD. Teoretická příprava bude zaměřena na zásady pořizování pohyblivého obrazu a jeho zpracování. Kromě vlastního natáčení budou součástí náplně workshopu také základy kvalitního střihu, rytmiky a celkového vyznění audiovizuálního díla.

Podmínkou účasti je vlastní videokamera a doporučen je notebook se střihovým programem (Adobe Premiere/AVID/Sony Vegas).

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).2016-05-30 00:36:52
Email:Hl. obor:
Zaregistrovat
Máte-li zájem o nezávazné info o akci...,

FAJN ROCK MUSIC
Rock Radio

Videoukázky:

MP3:

video Průřez autorskou instrumentální tvorbou Jana Militkého
video Vítek Beneš kb, Kuby Doležal sax, Míra Dlouhý bg, Tomáš Kašpar dr a Honza Militký gt, voc
video Remake prvního CD Bloody Mary - Kamil Němec dr, Honza Jakubec bg, Honza Militký gt, voc a hosté
video
video mp3
video mp3