16. - 25.07.2021

Obory

 

www.fajnrockmusic.cz/radio  

Výuka hry na kytaru, baskytaru, klávesy, bicí a další moderní nástroje, (učí se technika, improvizace nebo praxe v kapele), zpěv, hudební teorie a další s muzikou související workshopy jsou doplňovány nehudební částí, tanec, malování a další umělecké aktivity, zaměřené jak na začátečníky, tak pokročilé. Na této stránce se dozvíte podrobnosti o zaměření jednotlivých workshopů. Zajímají-li vás hudební workshopy, klikněte na obory ROCKOVÝCH KURZŮ, pokud vám jde o nehudební worskhopy, klikněte na obory LETNÍ UMĚLECKÉ DÍLNY.

Videa a fotky z různých oborů a jamů najdete též na FB stránce akce.

RK - Rockové kurzy

Náplň oborů RK

Výuka jednoho oboru Rockových Kurzů trvá 90 min. denně s výjimkou individuálních lekcí zpěvu (viz detailní popis oborů).

Nástrojová aparatura pro výuku hudebních oborů je zajištěna, je třeba pouze vlastní nástroj, (zpěváci mikrofon), nástrojové či mikrofonní kabely a zejména prodlužovačka/y s více konektory (tzv. pes). Dále notový sešit a pokud možno i ladička, neztratí se ani sada náhradních strun či metronom. Další případné speciální potřeby jednotlivých oborů jsou uvedeny v jejich náplni. Pro večerní jamy doporučujeme mít vlastní vybavení.

Přestože všichni vyučující jsou kurzárům "vydáni napospas" po celou dobu kurzů, doporučujeme vznášet své dotazy nejlépe přímo během výuky - téma může zajímat i ostatní. Níže uvedené náplně seminářů uvádí nabídku témat, která bude přizpůsobena schopnostem posluchačů v daném oboru a od které bude možno se podle jejich zájmu odchýlit.

Některé nástrojové obory (kytara, basa, bicí) jsou předběžně rozděleny do dvou ročníků s odlišnou náplní. V případě nenaplnění některého z oborů dojde buď k jeho sloučení s jiným ročníkem, či k jeho zrušení. S posluchači pak bude dohodnut přestup do jiného oboru, či vrácení příslušného kurzovného. Lektoři si z organizačních důvodů vyhrazují možnost přerozdělení workshopů mezi sebou, či v případě potřeby přizvání dalších kolegů na výpomoc.

Motto všech seminářů: Lektor zodpoví každou otázku, na kterou bude znát odpověď!


BASOVÁ KYTARA ročník 1

(Míra Dlouhý)

  foto z výuky Držení levé a pravé ruky, základy prstové a slapové techniky, ev. též techniky hry trsátkem. Názorné ukázky těchto technik, vše bude probíráno srozumitelně i pro začátečníky, (střídání prstů PR, tlumení, údery palcem, trhnutí, perkuse atd.). Vše doplněno praktickými ukázkami doprovodných figur a basových linek a také radami a tipy, jak vše efektivně nacvičit. Příklady budou vycházet převážně z přirozené dur, moll a také jejich pentatonik. 

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše). 

VIDEO Z OBORU: Basa 1 - výuka, jamy


BASOVÁ KYTARA ročník 2

(Míra Dlouhý)

  foto z výuky Druhý ročník bude oproti prvnímu více zaměřen na rozvíjení hudebního kreativního myšlení, tónový materiál a jeho organizaci na hmatníku a funkci nástroje v kapele.  (Basové figury v různých technikách, hra s backing tracks, vztah akord - stupnice a tvorba basové linky, případně též walking bass). Díky  všestrannému záběru lektora možnost interaktivního směrování výuky dle zájmu účastníků.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).

VIDEO Z OBORU:  Basa 2 - výuka, jamy

 


BICÍ ročník 1

(Radek Břicháč)

Základy uvolněné techniky (od držení paliček, přes uvolňování zápěstí při jednoduchém úhozu a další technická cvičení), koordinace rukou a nohou, střídavé údery, dvojky, paradiddly, přírazy, víření, akcenty. Tvorba rockových groovů a breaků, hra s metronomem, rytmická improvizace, orientace v notovém zápisu (play along), funkce bicích v kapele.

 Vhodné pro začátečníky a středně pokročilé, tempo výuky bude přizpůsobeno schopnostem účastníků, (podobně jako v ostatních oborech). S sebou plechy, šlapku + paličky, kompletní souprava není podmínkou.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).

VIDEA Z OBORU: Vystoupení bubeníků

Záznam z výuky můžete shlédnout zde.


BICÍ ročník 2

(Radek Břicháč)
foto z výuky

Technika hry rukama i nohama a vzájemné propojení - tedy: Technika paliček, paradiddle, akcentové údery a jejich propojení s technikou dvojkových úderů. Dále navázání a propojení hry ostinátního velkého bubnu a hi-hat. Dalším tématem bude koordinace a motorika hry na soupravě bicích nástrojů. Jde o různá cvičení rozkladů úderů na celé soupravě. S tím souvisí tzv. pararytmy, které rozšiřují možnosti hráče při tvoření breaku (přechodů). Dále rockové paterny - od jednodušších ke složitějším, s různými způsoby frázování v jednotlivých hodnotách na hi hat (osminy, šestnáctiny, schuffle), cítění rytmu a stylové propojení s hudbou. Dle aktuálního obsazení kurzu možnost souborové hry bicích nástrojů a vystoupení na závěrečném koncertě. 

Vhodné pro středně a více pokročilé, tempo výuky bude přizpůsobeno schopnostem účastníků, (podobně jako v ostatních oborech). S sebou plechy, šlapku + paličky, kompletní souprava není podmínkou.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).

VIDEO Z OBORU: Vystoupení bubeníkůel. KYTARA ročník 1

(Honza Militký)

foto z výukyPřehled různých technik, používaných na el. kytaru zejména v rocku, ale také v dalších stylech (right hand picking, hammering, tapping a jeho různé druhy, flažolety, sweeping, arpeggia atd.). Od základního posazení a funkce obou rukou, přes upozornění na případná technická úskalí až po návody k efektivnímu odstranění možných problémů a všeobecně oblíbených omylů. Práce s tónovým materiálem přirozené dur, moll a pentatoniky. Náplň workshopu vychází z lektorova instruktážního videa (ukázka, obsah a recenze viz záložka OBCHOD) a je podávána formou, srozumitelnou i začátečníkům. Pro praktickou část výuky jsou připraveny nové ukázky s hudebními doprovody.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).

VIDEO Z OBORU: El. kytara 1 - výuka, jamy


el. KYTARA ročník 2

(Honza Militký)

foto z výuky Orientace na hmatníku, utřídění tónového materiálu pro melodické hraní i doprovod. Přirozená dur, moll a pentatonika jsou zde doplněny o bluesovou a církevní mody (podle času příp. o harmonickou, melodickou, zmenšenou, celotónovou, alterovanou a další) a na pozadí výše zmíněných technik začleněny do harmonického kontextu. Sekvencové vzory v univerzálních prstokladech jako klíč ke svobodnému pohybu na hmatníku, výklad harmonicko-melodických vztahů a jejich uspořádání jako průprava pro improvizaci. Dále stavba kyt. akordů, příp. modální harmonie.

Materiál workshopu vychází z lektorova instruktážního videa (ukázka, obsah a recenze viz záložka OBCHOD). Pro praktickou část výuky jsou připraveny nové ukázky s hudebními doprovody.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).

VIDEO Z OBORU: El. kytara 2 - výuka, jamy 


HRA V BANDU

(Míra Dlouhý)

foto z výuky  Z posluchačů bude vytvořena kapela, v případě potřeby doplněná o lektory, a na konkrétních příkladech zkoušeno praktické hraní. Každý účastník tak bude mít možnost vyzkoušet si pod vedením zkušeného lektora funkci svého nástroje v bandu, způsob nácviku souhry s ostatními a eliminaci případných chyb v aranžmá. Připravené songy, často provázané s náplní ostatních oborů, (zejm. zpěv a vokály), pak kapela zahraje na závěrečném koncertě. Názorný a praktický workshop, vhodný pro všechny nástroje. Znalost hudební teorie v tomto oboru není nezbytná.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).

VIDEA Z OBORU: 

Praxe v kapele na RK 2013

Praxe v kapele na RK 2012

Praxe v kapele - z archivu 

 


HUDEBNÍ TEORIE, akordické značky

(Honza Militký)

foto z výuky Od intervalů ke stavbě akordů, jejich značení v praxi, až po harmonizaci dur, příp. církevních stupnic. Vše z pohledu moderní hudby s případným zaměřením na rozdíly mezi moderním a klasicko - romantickým harmonickým systémem. Notový sešit s sebou, neztratí se i jakákoliv příručka či učebnice obecné hudební nauky.

Přednášky trvají jednu vyuč. hodinu denně so-pá (příplatek 500 Kč), proto hudební teorie jako jeden ze tří zvolených oborů nedosáhne na dosažení volné vstupenky. Je tedy nutno v přihlašovacím formuláři zaškrtnout volitelný příplatek 400 Kč.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).


kreativní IMPROVIZACE

(Honza „Johan” Korbel)

 Jak se osvobodit od naučených melodických schémat a jak z nich vykročit? Jak jich využít ve svůj prospěch? Jakou tónovou řadu hrát na určitý akordický sled a jak se to dá cvičit? Jak trénovat stylovost a zároveň osobitost v hudební improvizaci? Toto vše i dalšího témata se pokusí rozkrýt tento workshop.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše). Video z oboru můžete shlédnout zde.


KYTARA akustická

(Pavel „Kovin” Kovačka)

foto z výukySeznámení s běžnými kytarovými akordy, osvojení základů doprovodu na akustickou kytaru prsty i trsátkem, procvičení častých akordových sledů v různých tóninách. Vše prakticky procvičováno na řadě známých songů. Ocení zejména ti z kurzárů, kteří si chtějí u kytary spíše zazpívat a zajímavě si píseň doprovodit.  Tříbení sólové techniky, zkoumání různých škál pro improvizaci a uzlování si prstíků na hmatníku nebude v tomto oboru na pořadu dne. Jde opět o kolektivní seminář ve kterém je počítáno i se začátečníky. Předpokládá se, že otevřen bude jeden ročník.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (viz výše). Video z oboru můžete shlédnout zde.

 


PERKUSE

(Radek Břicháč)

foto z výuky Výuka perkusí je skupinovou výukou drobných rytmických nástrojů - perkusí, převážně latinskoamerické oblasti a bicích nastrojů tohoto kontinentu. Jedná se o předvedení těchto nástrojů (maracas, clave, chocalho, caixixi, conga, timbales, cajon, bongos) a hudebních doprovodů, pro ně typických (son clave, basic tumbao, samba, cascara, festejo, guaguanco). Semináře mohou být obohaceny i o nástroje jiných oblastí (Africké - djembe, udu drum), arabské (darbouka) nebo skotské hudby (bodhran). Do výuky bude dále začleněny veškeré nástroje, které si posluchači do lekcí přinesou (prosíme nástroj uvést v přihlášce do rubriky pro vzkaz).  V rámci výuky bude věnován prostor technice hry na tyto nástroje a vytváření základních rytmických doprovodů. Speciální hodina bude určena dnes tak hojně rozšířenému nástroji afro-peruánské hudby - cajonu.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše). Video z oboru můžete shlédnout zde.


SAX

(Honza „Johan” Korbel)

foto z výuky Základní principy správného dýchání, práce hrtanu, jazyka a nátisku. Tvorba tónu, hledání osobitého zvuku. Způsoby rozehrávání, nátisková a technická cvičení, rozvrh tréninku na nástroj. Stupnice a jejich módy, akordy, patterny, licky a jejich využití při hře. Různé výrazové prostředky nástroje, frázování, dynamika, ladění, zvukové efekty. Hraní ve skupině, způsoby využití dechů v kapele, hraní různých stylů (blues, jazz, rock, pop apod.). Problémy při hře a jejich individuální řešení, dále plátky a hubice, správný výběr a úpravy plátků.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše). 


Sluchová analýza

(Honza Militký)
Uši jsou jeden z nejdůležitějších elementů umožňující hudebníkovi orientaci v hudebním materiálu. Jak se v něm vyznat okamžitě? Jak co nejrychleji pochytat a pochopit, co hraje kolega, zpívá zpěvák a co to pro nás znamená? Jak si co nejrychleji a nejefektivněji "stáhnout" píseň z nahrávky? Jak si můžeme každodenně trénovat sluch, aniž by bylo nutné vůbec hrát? Zkusíme si vyvinout, nebo rozvinout cit pro souzvuky tří a více tónů, z čehož už se dá celkem uspokojivě analyzovat velké množství hudby.
Nadšení, notové papíry a uši s sebou. Přenosné nástroje výhodou, nikoliv podmínkou.

Songwriting

(Honza Militký)

Kdo by nechtěl vytvářet vlastní hudbu? Tipy a návody jak na to přinese tento workshop. Posluchači si vyzkouší některé praktické postupy, dozvědí se něco o harmonii, formální stavbě songu či skladby, notovém zápisu, instrumentaci a dalších užitečných informacích pro skladatele a aranžéry různých žánrů.

Znalost základní hudební teorie výhodou. Náplň kurzu bude na místě upravena podle pokročilosti a zájmu jednotlivých účastníků.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).


TEXTY

(Tomáš „Marlowe” Marhoun)

foto z autorského čtení Ačkoliv se v popisech náplní oborů obvykle snažíme přinášet faktický výčet témat a jejich možných okruhů, v případě textů bylo nutné udělat výjimku a citovat slova lektora a jeho slavnějších kolegů: „Bude mi potěchou rozkrýt vaše básnické duše, trochu se spolu proletíme vesmírem v mém mezigalaktickém hypervznášedle. Pustím vás i k řízení, zatáhnete si za knipl rýmů - ty určují kurs. Vystavíme z nich oběžné dráhy veršů.......od sloky až ke hvězdným refrénům. Pustíme na chvíli autopilota a zatančíme si ve stavu beztížném, v rytmu - sledujte mé kroky....to je trochej, tohle jamb. A až přistanete zjistíte: Nejsme jen básníci, ale stáváme se textaři neboť jak praví klasik - básníkem se člověk rodí, textařem stává."

Motto: Poezie je deník mořského živočicha na souši, dychtícího létat v povětří. (Carl Sandburg)

Náplň může být volně tématicky provázána s dalšími obory, které by se během kurzů případně podílely na vzniku výstupu pro pobavení aktérů i diváků.

Texty jsou jediným oborem, který najdete zařazen jak v hudební, tak v nehudební části akce - nejde o omyl. V kombinaci s dalšími dvěma obory totiž umí zajistit volný vstup buď na RK nebo na LUD (podle toho, jaké ostatní obory vyberete - rozumějte hudební či nehudební). Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).

Video z páně lektorova autorského čtení na RK najdete zde.


Ukulele

(Pavel „Kovin” Kovačka)

Nechce se vám sebou tahat velký hudební nástroj? Zkuste ukulele! Obor je určen pro začátečníky, kteří se zajímají o hru na tohohle mazlíka. Probereme základní akordy, různé techniky hry pravé ruky. Vysvětlíme si různá ladění. Hrát budeme v nejrozšířenějším ladění A E C G. Popřípadě si vysvětlíme způsob melodické hry na tento nástroj. Ukážeme si jak vytvořit cover vašich oblíbených písní a jaké možnosti nám k tomu tento nástroj nabízí. 


ZPĚV

(Katka Bodláková)

  foto z výuky Účastníci kurzu budou seznámeni se základy hlasové techniky. Výuka bude zaměřena na dýchání a dechovou oporu, intonaci, posazení hlasu, frázování, dále na stavbu čtyřhlasu a doprovodné vokály v rocku, popu, soulu a moderních stylech.

Jediný obor, který využívá formy kombinování individuálních lekcí (4 × 30 min) se skupinovými semináři, věnovanými hlasovým technikám, hlasové hygieně a tvorbě vokálů, včetně nácviku na závěrečné vystoupení s živou kapelou (4 × 90 min).

Počet individuálních lekcí je možné zvyšovat za příplatky po 900,- vždy o čtyři 30 min. lekce

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).

VIDEO Z OBORU:

Výuka vokálů a sólového zpěvu na RK 2012


ZVUK

(Václav Váchal)

foto z výukyLektor názornou formou přiblíží práci v nahrávacím studiu a při živém zvučení. K dispozici bude nahrávací řetězec, kterým bude zvuk softwarově snímán a následně upravován. Posluchači si během kurzu vyzkouší také práci s PA systémem a jeho jednotlivými komponenty, aby se nakonec pokusili o ozvučení živé kapely.

Z praktického pohledu zvukaře s dlouholetými zkušenostmi se posluchači dozví něco např. o mixpultech, rozdělení mikrofonů a jejich použití, filtrech, korektorech, kompresorech, limiterech a nejrůznějších efektech, či plug-ins a jak s tím vším zacházet...


Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše). Video z oboru můžete shlédnout zde.2021-05-16 22:18:12
Email:Hl. obor:
Zaregistrovat
Máte-li zájem o nezávazné info o akci...,

Rock Radio

Videoukázky:

MP3:

video Průřez autorskou instrumentální tvorbou Jana Militkého
video Vítek Beneš kb, Kuby Doležal sax, Míra Dlouhý bg, Tomáš Kašpar dr a Honza Militký gt, voc
video Remake prvního CD Bloody Mary - Kamil Němec dr, Honza Jakubec bg, Honza Militký gt, voc a hosté
video
video mp3
video mp3