16. - 25.07.2021

Obory

 

www.fajnrockmusic.cz/radio  

Výuka hry na kytaru, baskytaru, klávesy, bicí a další moderní nástroje, (učí se technika, improvizace nebo praxe v kapele), zpěv, hudební teorie a další s muzikou související workshopy jsou doplňovány nehudební částí, tanec, malování a další umělecké aktivity, zaměřené jak na začátečníky, tak pokročilé. Na této stránce se dozvíte podrobnosti o zaměření jednotlivých workshopů. Zajímají-li vás hudební workshopy, klikněte na obory ROCKOVÝCH KURZŮ, pokud vám jde o nehudební worskhopy, klikněte na obory LETNÍ UMĚLECKÉ DÍLNY.

Videa a fotky z různých oborů a jamů najdete též na FB stránce akce.

RK - Rockové kurzy

Náplň oborů RK

Výuka jednoho oboru Rockových Kurzů trvá 90 min. denně s výjimkou individuálních lekcí zpěvu (viz detailní popis oborů).

Nástrojová aparatura pro výuku hudebních oborů je zajištěna, je třeba pouze vlastní nástroj, (zpěváci mikrofon), nástrojové či mikrofonní kabely a zejména prodlužovačka/y s více konektory (tzv. pes). Dále notový sešit a pokud možno i ladička, neztratí se ani sada náhradních strun či metronom. Další případné speciální potřeby jednotlivých oborů jsou uvedeny v jejich náplni. Pro večerní jamy doporučujeme mít vlastní vybavení.

Přestože všichni vyučující jsou kurzárům "vydáni napospas" po celou dobu kurzů, doporučujeme vznášet své dotazy nejlépe přímo během výuky - téma může zajímat i ostatní. Níže uvedené náplně seminářů uvádí nabídku témat, která bude přizpůsobena schopnostem posluchačů v daném oboru a od které bude možno se podle jejich zájmu odchýlit.

Některé nástrojové obory (kytara, basa, bicí) jsou předběžně rozděleny do dvou ročníků s odlišnou náplní. V případě nenaplnění některého z oborů dojde buď k jeho sloučení s jiným ročníkem, či k jeho zrušení. S posluchači pak bude dohodnut přestup do jiného oboru, či vrácení příslušného kurzovného. Lektoři si z organizačních důvodů vyhrazují možnost přerozdělení workshopů mezi sebou, či v případě potřeby přizvání dalších kolegů na výpomoc.

Motto všech seminářů: Lektor zodpoví každou otázku, na kterou bude znát odpověď!


BASOVÁ KYTARA ročník 1

(Honza Tulenko)

foto z výuky Seznámení s principy prstové techniky, hraní trsátkem a se základy slapu. Detailní rozbor těchto technik - od postavení pravé a levé ruky, přes střídání prstů PR, tlumení, údery palcem, trhnutí, perkuse až po návody ke cvičení a ukázky doprovodných figur. Tónový materiál příkladů bude vycházet z přirozené dur a moll a také jejich pentatonik. 

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše). 

VIDEO Z OBORU: Basa 1 - výuka, jamy


BASOVÁ KYTARA ročník 2

(Honza Tulenko)

foto z výuky Druhý ročník bude oproti prvnímu více zaměřen na rozvíjení hudebního kreativního myšlení, které se bohudík z not nevyčte a bez kterého hudba postrádá smysl. Půjde hlavně o stavbu basových figur (tzv. groovů), což je základním stavebním pilířem praktického hraní. Základní figury se budou obohacovat jak melodicky tak harmonicky (využití akordů). Figury se budou vytvářet na základě harmonických podkladů či akordických značek.  Důraz bude kladen na timing s nahrávkami živých bicích a quantizovaných smyček, které budou vytvořeny speciálně pro tyto účely. Dále budou na jídelníčku ukázky prstových a slapových technik a jejich kombinace.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).

VIDEO Z OBORU:  Basa 2 - výuka, jamy

 


BICÍ ročník 1

(Camilo Caller)

foto z výukyZáklady hry na malý buben, držení paliček a postavení rukou, tvoření tónu, údery s dopadem, údery chytané - pro začátečníky. Střídavé údery, jednoduchý, dvojitý, trojitý příraz. Víření, víření v osminovém, triolovém, šestnáctinovém a sextolovém dělení, dynamika.

Není nutno vozit s sebou celou soupravu (záleží na každém), postačí šlapka (tedy pedál), paličky a plechy.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše). Video z oboru můžete shlédnout zde.


BICÍ ročník 2

(Camilo Caller)
foto z výuky

Prstová technika. Dvojúdery, paraddidle-triolové, osminové. Hudební zápis - notace. Hra z listu. Metrum - pravidelné, nepravidelné. Dělení a jeho význam, akcenty. Koordinace na soupravu, hudební doprovody, hra v kapele, bigbandu aj. 

Není nutno vozit s sebou celou soupravu (záleží na každém), postačí šlapka (tedy pedál), paličky a plechy.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše). Video z oboru můžete shlédnout zde.


el. KYTARA ročník 1

(Honza Militký)

foto z výukyPřehled různých technik, používaných na el. kytaru zejména v rocku, ale také v dalších stylech (right hand picking, hammering, tapping a jeho různé druhy, flažolety, sweeping, arpeggia atd.). Od základního posazení a funkce obou rukou, přes upozornění na případná technická úskalí až po návody k efektivnímu odstranění možných problémů a všeobecně oblíbených omylů. Práce s tónovým materiálem přirozené dur, moll a pentatoniky. Náplň workshopu vychází z lektorova instruktážního videa (ukázka, obsah a recenze viz záložka OBCHOD) a je podávána formou, srozumitelnou i začátečníkům. Pro praktickou část výuky jsou připraveny nové ukázky s hudebními doprovody.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).

VIDEO Z OBORU: El. kytara 1 - výuka, jamy


el. KYTARA ročník 2

(Honza Militký)

foto z výuky Orientace na hmatníku, utřídění tónového materiálu pro melodické hraní i doprovod. Přirozená dur, moll a pentatonika jsou zde doplněny o bluesovou a církevní mody (podle času příp. o harmonickou, melodickou, zmenšenou, celotónovou, alterovanou a další) a na pozadí výše zmíněných technik začleněny do harmonického kontextu. Sekvencové vzory v univerzálních prstokladech jako klíč ke svobodnému pohybu na hmatníku, výklad harmonicko-melodických vztahů a jejich uspořádání jako průprava pro improvizaci. Dále stavba kyt. akordů, příp. modální harmonie.

Materiál workshopu vychází z lektorova instruktážního videa (ukázka, obsah a recenze viz záložka OBCHOD). Pro praktickou část výuky jsou připraveny nové ukázky s hudebními doprovody.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).

VIDEO Z OBORU: El. kytara 2 - výuka, jamy 


HUDEBNÍ TEORIE, akordické značky

(Honza Militký)

foto z výuky Od intervalů ke stavbě akordů, jejich značení v praxi, až po harmonizaci dur, příp. církevních stupnic. Vše z pohledu moderní hudby s případným zaměřením na rozdíly mezi moderním a klasicko - romantickým harmonickým systémem. Notový sešit s sebou, neztratí se i jakákoliv příručka či učebnice obecné hudební nauky.

Přednášky trvají jednu vyuč. hodinu denně so-pá (příplatek 500 Kč), proto hudební teorie jako jeden ze tří zvolených oborů nedosáhne na dosažení volné vstupenky. Je tedy nutno v přihlašovacím formuláři zaškrtnout volitelný příplatek 400 Kč.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).


KLÁVESY

(lektor v jednání)

foto z výuky Lekce budou věnovány různým oblastem, se kterými se klávesák během svého
hraní a hudebního života setkává. Od výběru vhodného nástroje, přes software vs hardware, co a jakým způsobem efektivně cvičit, dále výběr vhodných zvuků vs stylistika hraní na ně (a s nimi), příprava na koncert, nahrávání ve studiu (ve zkušebně), záskok (hraní narychlo s jinou kapelou), ale také jak si kapelu vůbec najít a jakou roli v ní klávesák má.Tato témata se budou všemožně překrývat a prostor jim bude věnován též podle zájmu posluchačů.
Vlastní nástroj s sebou, znalost základní hudební teorie (stupnice, akordy, značky) výhodou.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).

VIDEA Z OBORU:

Klávesy na RK 2012 - výuka, koncert 

Klávesy na RK - z archivu


kreativní IMPROVIZACE

(lektor v jednání)

 Náplní kurzu bude překonání prvotního strachu z improvizace, výběr tónového materiálu v závislosti na stylu a improvizace z akordových značek, se kterými se můžeme nejčastěji setkat. Důležitým tématem bude také „otevřenost" improvizátora, schopnost pohotově reagovat na podněty které nabízejí spoluhráči. Komunikace při improvizaci. Kreativní využití efektů při improvizaci a vytváření zvukových textur, doprovod improvizace.

Vhodné pro posluchače všech oborů. Náplň může být volně tématicky provázána s dalšími obory, které se během kurzů budou společně podílet na vzniku závěrečného představení pro pobavení aktérů i diváků.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše). Video z oboru můžete shlédnout zde.


KYTARA akustická

(Libor „Mikeš” Mikoška)

foto z výukySeznámení s běžnými kytarovými akordy, osvojení základů doprovodu na akustickou kytaru prsty i trsátkem, procvičení častých akordových sledů v různých tóninách. Vše prakticky procvičováno na řadě známých songů. Ocení zejména ti z kurzárů, kteří si chtějí u kytary spíše zazpívat a zajímavě si píseň doprovodit.  Tříbení sólové techniky, zkoumání různých škál pro improvizaci a uzlování si prstíků na hmatníku nebude v tomto oboru na pořadu dne. Jde opět o kolektivní seminář ve kterém je počítáno i se začátečníky. Předpokládá se, že otevřen bude jeden ročník.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (viz výše). Video z oboru můžete shlédnout zde.

 


PERKUSE

(Camilo Caller)

foto z výuky Výuka perkusí je skupinovou výukou drobných rytmických nástrojů - perkusí, převážně latinskoamerické oblasti a bicích nastrojů tohoto kontinentu. Jedná se o předvedení těchto nástrojů (maracas, clave, chocalho, caixixi, conga, timbales, cajon, bongos) a hudebních doprovodů, pro ně typických (son clave, basic tumbao, samba, cascara, festejo, guaguanco). Semináře mohou být obohaceny i o nástroje jiných oblastí (Africké - djembe, udu drum), arabské (darbouka) nebo skotské hudby (bodhran). Do výuky bude dále začleněny veškeré nástroje, které si posluchači do lekcí přinesou (prosíme nástroj uvést v přihlášce do rubriky pro vzkaz).  V rámci výuky bude věnován prostor technice hry na tyto nástroje a vytváření základních rytmických doprovodů. Speciální hodina bude určena dnes tak hojně rozšířenému nástroji afro-peruánské hudby - cajonu.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše). Video z oboru můžete shlédnout zde.


PRAXE V KAPELE

(Honza Tulenko)

foto z výuky  Z posluchačů bude/ou vytvořena/y formace, v případě potřeby doplněná/é o lektory a na konkrétních příkladech zkoušeno praktické hraní. Probraný materiál bude nakonec předveden na závěrečném vystoupení. Názorný workshop, vhodný pro všechny nástroje. Znalost hudební teorie v tomto oboru není nezbytná.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).

VIDEA Z OBORU: 

Praxe v kapele na RK 2012

Praxe v kapele - z archivu 

 


SAX

(Petr „Mati” Petřík)

foto z výuky Základní principy správného dýchání, práce hrtanu, jazyka a nátisku. Tvorba tónu, hledání osobitého zvuku. Způsoby rozehrávání, nátisková a technická cvičení, rozvrh tréninku na nástroj. Stupnice a jejich módy, akordy, patterny, licky a jejich využití při hře. Různé výrazové prostředky nástroje, frázování, dynamika, ladění, zvukové efekty. Hraní ve skupině, způsoby využití dechů v kapele, hraní různých stylů (blues, jazz, rock, pop apod.). Problémy při hře a jejich individuální řešení, dále plátky a hubice, správný výběr a úpravy plátků.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše). Video s lektorem můžete shlédnout zde.


TEXTY

(Tomáš „Marlowe” Marhoun)

foto z autorského čtení Ačkoliv se v popisech náplní oborů obvykle snažíme přinášet faktický výčet témat a jejich možných okruhů, v případě textů bylo nutné udělat výjimku a citovat slova lektora a jeho slavnějších kolegů: „Bude mi potěchou rozkrýt vaše básnické duše, trochu se spolu proletíme vesmírem v mém mezigalaktickém hypervznášedle. Pustím vás i k řízení, zatáhnete si za knipl rýmů - ty určují kurs. Vystavíme z nich oběžné dráhy veršů.......od sloky až ke hvězdným refrénům. Pustíme na chvíli autopilota a zatančíme si ve stavu beztížném, v rytmu - sledujte mé kroky....to je trochej, tohle jamb. A až přistanete zjistíte: Nejsme jen básníci, ale stáváme se textaři neboť jak praví klasik - básníkem se člověk rodí, textařem stává."

Motto: Poezie je deník mořského živočicha na souši, dychtícího létat v povětří. (Carl Sandburg)

Náplň může být volně tématicky provázána s dalšími obory, které by se během kurzů případně podílely na vzniku výstupu pro pobavení aktérů i diváků.

Texty jsou jediným oborem, který najdete zařazen jak v hudební, tak v nehudební části akce - nejde o omyl. V kombinaci s dalšími dvěma obory totiž umí zajistit volný vstup buď na RK nebo na LUD (podle toho, jaké ostatní obory vyberete - rozumějte hudební či nehudební). Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).

Video z páně lektorova autorského čtení na RK najdete zde.


Základy ARANŽOVÁNÍ a domácí nahrávadla

(Tomáš „Marlowe” Marhoun)

foto z výuky Jak zaranžovat hudební téma - funkce jednotlivých nástrojů v kapele a pořízení nahrávky za použití dostupného moderního softwaru.

Praktické ukázky budou probíhat v prostředí virtuálního hudebního studia Cubase s využitím vst instruments: bicí groovy v BFD, Toontrack drums, basová linka s vst Broomstick bass, dále vst keyboardy (hammond, rhodes, fender, analogové i digitální syntetizátory) , virtuální simulace kytarových-basových procesorů a aparátů v Guitar Rig. Zmíněno bude též využití klasických vst nástojů v Miroslav Philharmonic. Zkrátka a dobře: zmapování cesty od nápadu k finální nahrávce.

Vhodné i pro začátečníky, znalost hudební teorie a notace není podmínkou.

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).


ZPĚV

(Stefanie Ruso, Helena Kubelková)

foto ze závěrečného koncertu Základy hlasové techniky - dýchání a dechová opora, vedení hlasu, posazení hlasu, frázování a intonace. Důraz na uvolněný a přirozený hlasový projev se zaměřením na rock, pop, funky, blues.

Jediný obor, který využívá formy kombinování individuálních lekcí (4 × 30 min) se skupinovými semináři, věnovanými hlasovým technikám, hlas. hygieně a tvorbě vokálů (4 × 90 min., u týdenního pobytu adekvátně zkráceno). Prostor bude věnován též nácviku vokálů pro závěrečné vystoupení s živou kapelou. Počet individuálních lekcí je možné zvyšovat za příplatky po 900,- vždy o čtyři 30 min. lekce

Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše).

VIDEO Z OBORU:

Výuka vokálů a sólového zpěvu na RK 2012


ZVUK

(Libor „Mikeš” Mikoška)

foto z výuky Jak pořídit nahrávku od A až do Z - tedy popis používaných přístrojů a způsobů jejich využití. Analogové a digitální nahrávací technologie (multitrack, outboard gear atd., mastering), dále midi, akustika prostoru a konstrukce nahrávacích studií, živé zvučení a konstrukce PA. Rozdělení mikrofonů a jejich použití, filtry, korektory, kompresory, limitery a efekty, mixpulty, atd.

Vše doplněno lektorovými zkušenostmi z našich předních studií a pódií. Pro praktické ukázky bude k dispozici softwarové nahrávací studio a živé ozvučení, jehož obsluhu si účastníci vyzkouší v praxi.


Další podrobnosti, společné více oborům, najdete v úvodu této stránky (přerolujte prosím výše). Video z oboru můžete shlédnout zde.2021-05-16 22:18:12
Email:Hl. obor:
Zaregistrovat
Máte-li zájem o nezávazné info o akci...,

Rock Radio

Videoukázky:

MP3:

video Průřez autorskou instrumentální tvorbou Jana Militkého
video Vítek Beneš kb, Kuby Doležal sax, Míra Dlouhý bg, Tomáš Kašpar dr a Honza Militký gt, voc
video Remake prvního CD Bloody Mary - Kamil Němec dr, Honza Jakubec bg, Honza Militký gt, voc a hosté
video
video mp3
video mp3